Wiosenny konkurs

Zadanie konkursowe: narysuj lub namaluj DRZEWO (praca może być wykonana również inną techniką artystyczną, jeśli masz ochotę). Czekam na wasze piękne drzewa do 15 maja 2021 proszę przesłać zdjęcie pracy na adres email księgarni: magdalena@ksiegarniadwamisie.be Do wygrania nagrody książkowe.